fredag 17. juli 2009

Kunstner samarbeid - Bringager & Malmstrøm

Om samarbeid og tema
Hanne Bringager og Eva Malmstrøm fant hverandre som kunstnerkolleger da de delte atelier på Bastion 5 i Gamlebyen i Fredrikstad høsten og vinteren 07/ 08. Med svært forskjellig både
yrkesbakgrunn og kunstnerisk uttrykksmåte, men med felles glød for de samme verdiene, fant de etter hvert ut at det måtte være verdt å prøve å slå seg løs på et felles maleriprosjekt. Å samarbeide rundt et så personlig uttrykk som maleri krever åpenhet, trygghet, lekenhet og mot. Det var med skrekkblandet optimisme de kastet seg inn i prosjektet.

Hanne Bringager og Eva Malmstrøm ønsker å dele intensjonen om å skape noe som inneholder summen av et opplevd liv. De rydder plass til de ulike sider av hverandre i maleriet. Det rolige, kontrollerte, sikre, møysommelige, planmessige, impulsive, aggressive og spontane. Det har vært viktig å la streken ta sin egen vei og glemme ”å være flink”. Etter kun få timer med pensel og palett var damene forent malerisk i et absolutt konstruktivt samarbeid.
De har latt bildene ligge å flyte i en udefinert tilstand som kan føre enten hit eller dit – der de har brukt sine ulike virkemidler som farge, valør, romlighet, flate, form, bevegelse, stofflighet, tynt, skjørt, glatt, rufsete, dypt, klumpete mm. For å skape en helhetlig flate

Hanne Bringager og Eva Malmstrøm har jobbet med mange bilder på en gang. Dette gir bildene mulighet for å danne referanser til hverandre. Bildene danner sine egne konfliktsoner som endre seg hele tiden i prosessen. Konfliktsonen mellom det abstrakte og det figurative skaper et visuelt begjær. En intenshet, et uro moment – noe de må leke rundt. Når de maler husker de et bilde, en bevissthet – de skaper det ikke – de lever det!

Deres refleksjon rundt den åpenhet de tillater hverandre gir dem ualminnelige gode arbeidsforhold. Det å gå uredd inn i prosessen gir en fantastisk uttelling i billedspråket. De lar bildene leve og endre seg helt til det plutselig flyter på plass.

Tema for utstillingen er inspirert av et norsk opplysningsverk om kvinnen fra 1958. Boka har beveget kunstnerne til å ta inn over seg både datidens, den fjernere fortidens og dagens kvinnesituasjoner og relasjoner i Norge.

Første gang bildene ble vist var på utstillingen VANDRING på Galleri Rallaren i Odda

SE ALLE BILDENE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar